Northener’s Club

northerner’s club

This is a screenshot of a Google Earth image of our community – The Northener’s Club of Sampaga, Batangas City.

The topmost red roof is that of our home (13°45’23.70″N 121° 6’50.37″E). 🙂

Advertisements

FOSS, AJAX, and Asterisk

Bluepoint, in cooperation with BLUE, LinuxChix and Fedora Ambassadors Philippines, will run a series of FOSS seminars this year.

We plan to hold the first one at the National Computer Center on March 7, 2008 with the following topics: FOSS, AJAX, and Asterisk.

This is open to the public. Registration fee is 500 pesos only. Student rate is 400 pesos

Update: We have to postpone this indefinitely due to circumstances beyond our control. 😦

Ala Eh! Batangueño Talk

Airplane Crashes in Batangas

An airplane crashed at a town in Batangas.

MEDIA: Manong, pakilarawan po ang nangyari.

LOLO: Ala eh, nakow, garne ga utoy… Kakaalmusal ko laang, gayak ako’y sisinsay sa kahanggan, ay natan-awan ko yaan sa alapaap ay nagsisilab. Bago sumirok ng papagay-on na kala mo’y papatak. Ginagaling na laang at sa sukalang are sumugba, ay kung sa kabayanan ga, ay di panay mga utas!

MEDIA: Ho?

Vehicular Accident in Batangas

MEDIA: ‘Lo, kayo daw po’ng saksi?

LOLO: Ay uwo! Ika’y pumarne dine sa silong. Kung ako pa naman ang dadais sa iyo para magsalaysay ay sulong!

MEDIA: ‘Sensya na po sa abala.

LOLO: Ako’y naka-ungkot laang dine at karakaraka’y ako’y nagitla sa busina. May mag-inang hasing-hasi pa ng paghihikap ay gab-eng gab-e na! Bakingga aring dyip ay saksakan ng tulin? Ay di ako’y palakat na sa mag-inang di naiingli! Aba’y maiipit na’y naka-umis pa! Kainaman! Hayown! Sa pag-iwas ng dyip ay sumalya sa tarangka, tiklap ang tapaludung lasa ko’y kawangki ng nilamukos na kiche. Pagkakabugnot ng drayber! Ngalngal e!

MEDIA: Ano raw?